Hus 21
|
RA
SKYDDSIMPREGNERING O D I HUS
Generation 
Hus 21

LFSSKYDDSIMPREGNERING O D I HUS

RA

Med träskyddsbehandling avses industriellt utförda... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • avfall:

  föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med (Miljöbalken 15 kap 1§)

 • impregnering:

  behandling med lösning som tränger in i materialet Impregnering av trä utförs vanligen för att skydda mot röta och mot angrepp av organismer, exempelvis svampar eller insektslarver.

 • konstruktionsvirke:

  hållfasthetssorterat virke avsett för byggnadsdelar med huvudsaklig bärande funktion

 • modifierat trä:

  trä som genomgått kemisk behandling eller värmebehandling för att uppnå en bestämd egenskapsförbättring Exempel på kemisk modifiering är acetylering, furfurylering och kiselbehandling.

Till toppen av sidan