Kemisk och termisk modifiering av trä

Begreppsbestämningar

  • modifierat trä:

    trä som genomgått kemisk behandling eller värmebehandling för att uppnå en bestämd egenskapsförbättring Exempel på kemisk modifiering är acetylering, furfurylering och kiselbehandling.

Till toppen av sidan