Tryckimpregnering mot röta, träförstörande insekter o d

Begreppsbestämningar

  • modifierat trä:

    trä som genomgått kemisk behandling eller värmebehandling för att uppnå en bestämd egenskapsförbättring Exempel på kemisk modifiering är acetylering, furfurylering och kiselbehandling.

  • rundvirke:

    obarkat eller barkat i skog eller vid industri, men inte på annat sätt bearbetat virke Indelning efter bearbetning och dylikt.

  • tak:

      Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

Till toppen av sidan