Hus 21
|
AMA RA MER
BYGGPLATSMÅLNING AV HUS
Generation 
Hus 21

LCSBYGGPLATSMÅLNING AV HUS

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Materialförpackning ska vara ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

MER

Mätregel 1

Arbete mäts i area.

Regeln gäller för

 • ...
Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • beklädnad:

  ytskikt på tak- eller väggyta Ytskikt som påförs i flytande form, till exempel färg, räknas inte som beklädnad.

 • betong:

  material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • betonggolv:

  golv med betong som nötningsskikt (med eller utan målningsbehandling)

 • bredspackling:

  spackling av helt arbetsstycke

 • byggplatsmålning:

  målning som utförs på byggplatsen

 • fogmassa:

  massa avsedd att fylla fogar

 • färgmaterial:

  ämne som ingår i färg, såsom bindemedel, pigment, torkmedel, lösningsmedel och tillsatsämne

 • grundning:

  (vid målning:) första behandling med färg på ytor som ska genomgå ytterligare målning (vid putsning:) första moment vid putsning för att säkerställa god vidhäftning och jämn vattensugning för efterföljande putsskikt

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • industriell målning:

  målning i industriell skala och med industriella metoder utförd i särskild för målning avsedd lokal hos respektive tillverkare eller i särskild lackeringsverkstad

 • kalkvattning:

  strykning med kalkvatten på en putsyta före efterföljande behandlingar, varigenom en jämnare och bättre grund för kalkmålning erhålls

 • kant i kant:

  skarv där våderna skjuts stumt mot varandra vid uppsättning av tapet och väv

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • limning:

  (allmänt:) sammanfogning med lim (vid målningsarbeten:) strykning med limlösning

 • murblock:

  formvara som är avsedd för murverk och som har ett format lämpat för hantering med två händer; jämför mursten (TNC 95)

 • målningsbehandling:

  del av utförande vid uppbyggnad av ett ytskikt i ett målningsarbete Exempel: Grundning, spackling, strykning, tapetsering och vävsättning.

 • målningsmaterial:

  material till utförande av målningsbehandlingar Exempel: Färg, spackelfärg, lim och klister.

 • puts:

  ytskikt av bruk

 • relativ fuktighet (RF):

  kvot mellan verklig ånghalt och ånghalt vid mättnad vid samma temperatur (TNC 95)

 • rostskyddsgrundfärg:

  färg avsedd att appliceras på en stålyta för att dels ge god vidhäftning åt efterföljande skikt, dels hindra eller avsevärt fördröja korrosion

 • slipning:

  (vid målning:) bearbetning med slipmedel av arbetsstycke före och mellan spacklingar och målningsbehandlingar för att göra ytan slätare

 • spackling:

  utjämning av underlagets ojämnheter

 • takvinkel:

  vinkel mellan innertak och vägg

 • tillverkare:

    I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt.

 • trådkant:

  cirka 2 mm kantöverlägg vid uppsättning av tapet eller dylikt

 • tätspackling:

  spackling med spackelfärg eller kitt tätt intill foder, lister, paneler eller dylikt

 • vinkel:

  kan benämnas innerhörn se figur, jämför hörn

 • vävklistring:

  uppsättning av väv med hjälp av klister som påförs antingen väven eller underlaget

 • ytbehandling:

  behandling av en yta för att ge den önskade egenskaper Ytbehandling utförs oftast i skyddande eller förskönande syfte.

 • ytfuktkvot:

  värde på en träytas fuktkvot

 • ytskikt:

  tunt materialskikt ytterst på konstruktion (TNC 95) se även under beklädnad och beläggning

Till toppen av sidan