Konstruerade målningsbehandlingar

Begreppsbestämningar

 • bredspackling:

  spackling av helt arbetsstycke

 • klarlack:

  opigmenterad genomsynlig lack

 • klistring:

  (av tapeter, dukar, mattor och dylikt:) fastsättning genom påföring av vidhäftande material i flytande form, exempelvis klister, lim eller bitumen

 • latexfärg:

  färg med latex som huvudsakligt bindemedel (TNC 88) Till latexfärg hänförs färger av typen PVA, akrylat och sampolymer.

 • strykning:

  påföring av färg eller dylikt Strykning kan förutom penselstrykning även innefatta andra påföringsmetoder.

Till toppen av sidan