Hus 21
|
AMA RA
Diverse målning med speciell funktion
Generation 
Hus 21

LCS.7Diverse målning med speciell funktion

RA

Under denna kod och rubrik anges till exempel målning ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • betonggolv:

    golv med betong som nötningsskikt (med eller utan målningsbehandling)

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

  • vägg:

    huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan