Brandskyddsmålning av träkonstruktioner

Begreppsbestämningar

 • färg:

  (vid målning:) material bestående av bindemedel, bindemedelslösning eller bindemedelsemulsion samt färgämnen i form av dispergerade pigment avsett att anbringas på en yta och efter torkning bilda ett tunt skikt

 • grundning:

  (vid målning:) första behandling med färg på ytor som ska genomgå ytterligare målning (vid putsning:) första moment vid putsning för att säkerställa god vidhäftning och jämn vattensugning för efterföljande putsskikt

 • lasering:

  behandling med genomsynlig färg som har ringa täckförmåga (TNC 95)

 • ytfuktkvot:

  värde på en träytas fuktkvot

Till toppen av sidan