Hus 21
|
AMA RA
Målning av golv inomhus
Generation 
Hus 21

LCS.2211Målning av golv inomhus

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Målning av betonggolv

Färgmaterial... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • färg:

  (vid målning:) material bestående av bindemedel, bindemedelslösning eller bindemedelsemulsion samt färgämnen i form av dispergerade pigment avsett att anbringas på en yta och efter torkning bilda ett tunt skikt

 • färgmaterial:

  ämne som ingår i färg, såsom bindemedel, pigment, torkmedel, lösningsmedel och tillsatsämne

 • golvavjämningsmassa:

  massa som används för förbättring av planhet hos underlag. Massan är pumpbar och kan vara självutjämnande. Läggs normalt i skikt om 0–50 mm

 • impregnering:

  behandling med lösning som tränger in i materialet Impregnering av trä utförs vanligen för att skydda mot röta och mot angrepp av organismer, exempelvis svampar eller insektslarver.

 • målningsbehandling:

  del av utförande vid uppbyggnad av ett ytskikt i ett målningsarbete Exempel: Grundning, spackling, strykning, tapetsering och vävsättning.

 • mätning:

  ett antal operationer med avsikt att bestämma ett storhetsvärde Inom byggandet avses vanligen stommätning och detaljmätning, vilket omfattar både utsättning och inmätning.

 • spackelfärg:

  dispersion av halvfast, salvartad konsistens avsedd för spackling Används i huvudsak vid spackling av väggar och tak. Spackelfärg benämndes tidigare även ”spackelmassa” eller ”spackel”.

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan