Hus 21
|
AMA RA
Generell byggplatsmålning
Generation 
Hus 21

LCS.2Generell byggplatsmålning

AMA

Målningsbehandlingar betecknas med sjusiffrig ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Under denna kod och rubrik anges allmänna föreskrifter som ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • betonggolv:

  golv med betong som nötningsskikt (med eller utan målningsbehandling)

 • farligt avfall:

  avfall som är explosivt, oxiderande, brandfarligt, irriterande, hälsoskadligt, giftigt, cancerframkallande, frätande, smittfarligt, fosterskadande, mutagent eller ekotoxiskt

 • färgmaterial:

  ämne som ingår i färg, såsom bindemedel, pigment, torkmedel, lösningsmedel och tillsatsämne

 • ispackling:

  (vid målning:) utfyllning av håligheter, mindre sprickor med mera med spackelfärg

 • målningsmaterial:

  material till utförande av målningsbehandlingar Exempel: Färg, spackelfärg, lim och klister.

 • nyskick:

  kvalitetsnivå hos godkänd nyproducerad yta eller befintlig yta i motsvarande skick

 • påspackling:

  spackling som utförs på ispackling för att fylla ut gropar

 • spackelfärg:

  dispersion av halvfast, salvartad konsistens avsedd för spackling Används i huvudsak vid spackling av väggar och tak. Spackelfärg benämndes tidigare även ”spackelmassa” eller ”spackel”.

 • stålborstning:

  (vid målning:) avlägsnande av lösa föroreningar, rost och löst bunden färg från yta med hjälp av stålborste eller annan hård borste

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • ytskikt:

  tunt materialskikt ytterst på konstruktion (TNC 95) se även under beklädnad och beläggning

Till toppen av sidan