Hus 21

KYCSKIKT AV PLASTLAMINATSKIVOR

RA

Under denna kod och rubrik anges skivor av kompaktlaminat... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • laminat:

    material som är uppbyggt av flera skikt vilka är förenade med varandra

Till toppen av sidan