SKIKT AV PLASTLAMINATSKIVOR

Begreppsbestämningar

  • laminat:

    material som är uppbyggt av flera skikt vilka är förenade med varandra

Till toppen av sidan