Skikt av skivor av cement- och glasfiberklädd cellplast i vägg, pelare e d inomhus på underlag av betong, lättbetong e d

Begreppsbestämningar

  • fästmassa:

    massa som medger läggning och sättning av beläggningar och beklädnader i tunna skikt

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan