Skikt av skivor av cement- och glasfiberklädd cellplast i vägg, pelare e d inomhus på reglar

Begreppsbestämningar

  • regel:

    virke med tjocklek 34–63 mm och bredd 70–125 mm (TNC 95)

  • spackelfärg:

    dispersion av halvfast, salvartad konsistens avsedd för spackling Används i huvudsak vid spackling av väggar och tak. Spackelfärg benämndes tidigare även ”spackelmassa” eller ”spackel”.

  • vägg:

    huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan