Hus 21
|
AMA RA MER
SKIKT AV GLASSKIVOR
Generation 
Hus 21

KHSKIKT AV GLASSKIVOR

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Skivor och rutor – generella ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Konstruktioner av glaselement för yttertak och ytterväggar ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

MER

Mätregel

Arbete mäts i antal.

Anmärkning

Glaselement mäts ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • byggplatsmålning:

  målning som utförs på byggplatsen

 • bättring:

  fläckvis målningsbehandling utförd på sådant sätt att ytan blir likvärdig till kvalitet och utseende med omgivande yta

 • fogmassa:

  massa avsedd att fylla fogar

 • färg:

  (vid målning:) material bestående av bindemedel, bindemedelslösning eller bindemedelsemulsion samt färgämnen i form av dispergerade pigment avsett att anbringas på en yta och efter torkning bilda ett tunt skikt

 • fästdon:

  don för mekanisk förbindning Exempel på fästdon är spik, skruv, nit, bult, mutter, spikplåt, hake och expanderdon; jämför fästmedel

 • glaskant:

  skärningslinje mellan två sidor på en glasskiva avdragen kant skuren glaskant som bearbetats så att skarpa kanter avlägsnats skuren kant skuren glaskant som inte bearbetats

 • hus:

  byggnadsverk med uppbyggd klimatskärm omkring beträdbara utrymmen Hus omfattar installationer men inte omgivande och underliggande mark eller konstruktioner i marken, som till exempel underbyggnad eller pålning och annan markförstärkning.

 • härdat glas:

  planglas som genom kemisk eller termisk behandling getts ökad drag- och böjhållfasthet Om termiskt härdat glas går sönder spricker det upp i ett stort antal små granuler.

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • kitt:

  massa avsedd för tätning kring fönsterglas, vanligen bestående av krita och linolja med vissa stabiliserande tillsatser

 • kulör:

  egenskap hos material att reflektera eller släppa igenom ljus med viss våglängdsammansättning (TNC 95) Olika våglängdsammansättningar ger upphov till synförnimmelser som kan beskrivas som exempelvis rött, grönt, grått, brunt eller svart.

 • puts:

  ytskikt av bruk

 • slipning:

  (vid målning:) bearbetning med slipmedel av arbetsstycke före och mellan spacklingar och målningsbehandlingar för att göra ytan slätare

 • svetsning:

  (vid plastmattor och dylikt:) hopfogning med hjälp av varmluft eller annan tillförd värme och svetstråd (vid tätskiktsmattor:) smältning av klisterasfalt som påförts tätskiktsmattan på fabrik. Svetsning utförs normalt med gasolutrustning (av metall:) åstadkommande av förbindning mellan ett arbetstyckes delar, med eller utan tillsatsmaterial, genom uppvärmning till minst grundmaterialets smälttemperatur

 • tak:

    Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

 • ytbehandling:

  behandling av en yta för att ge den önskade egenskaper Ytbehandling utförs oftast i skyddande eller förskönande syfte.

 • yttertak:

  konstruktion som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat men som inte är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

 • yttervägg:

  vägg som innehåller ytterklimatskärm Ytterväggar innehåller normalt både ytterklimatskärm och innerklimatskärm med mera.

Till toppen av sidan