SKIKT AV SKIVOR AV OORGANISKT FIBERMATERIAL, EXPANDERAT STENMATERIAL E D

Begreppsbestämningar

  • tak:

      Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

Till toppen av sidan