SKIKT AV SKIVOR AV KORSLIMMAT TRÄ (KL-trä)

Begreppsbestämningar

  • beklädnad:

    ytskikt på tak- eller väggyta Ytskikt som påförs i flytande form, till exempel färg, räknas inte som beklädnad.

  • KL-trä:

    kan även benämnas korslimmat trä skiva av sammanlimmade korslagda lameller i flera udda antal skikt

  • korslimmat trä:

    kan även benämnas KL-trä skiva av sammanlimmade korslagda lameller i flera udda antal skikt

Till toppen av sidan