Skikt av fanerträskivor i undergolv

Begreppsbestämningar

 • golv:

  konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

 • rörelsefog:

  fog som medger rörelse mellan omgivande konstruktioner

 • spackelmassa:

  dispersion av halvfast konsistens som appliceras för hand på golv med hjälp av spackel, normalt i skikt om 0–50 mm

 • styvhet:

  (hos bruk:) bruks förmåga att motstå deformation

 • undergolv:

  konstruktion som utgör underlag för golv

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan