Skikt av fanerträskivor inomhus

Begreppsbestämningar

  • mätning:

    ett antal operationer med avsikt att bestämma ett storhetsvärde Inom byggandet avses vanligen stommätning och detaljmätning, vilket omfattar både utsättning och inmätning.

  • ytfuktkvot:

    värde på en träytas fuktkvot

Till toppen av sidan