Hus 21
|
AMA
Skikt av fanerträskivor inomhus
Generation 
Hus 21

KEN.2Skikt av fanerträskivor inomhus

AMA

Skivor ska vid montering ha en ytfuktkvot mellan 7 och ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mätning:

    ett antal operationer med avsikt att bestämma ett storhetsvärde Inom byggandet avses vanligen stommätning och detaljmätning, vilket omfattar både utsättning och inmätning.

  • ytfuktkvot:

    värde på en träytas fuktkvot

Till toppen av sidan