SKIKT AV OSB-SKIVOR

Begreppsbestämningar

  • relativ fuktighet (RF):

    kvot mellan verklig ånghalt och ånghalt vid mättnad vid samma temperatur (TNC 95)

  • rörelsefog:

    fog som medger rörelse mellan omgivande konstruktioner

  • vägg:

    huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan