Skikt av OSB-skivor i vägg, pelare e d inomhus

Begreppsbestämningar

 • kamspik:

  spik som har cirkulärt tvärsnitt och är försedd med hullingformade kammar

 • styvhet:

  (hos bruk:) bruks förmåga att motstå deformation

 • vägg:

  huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

 • ytbehandling:

  behandling av en yta för att ge den önskade egenskaper Ytbehandling utförs oftast i skyddande eller förskönande syfte.

Till toppen av sidan