Skikt av cementspånskivor i vägg, pelare e d utomhus

Begreppsbestämningar

  • kant i kant:

    skarv där våderna skjuts stumt mot varandra vid uppsättning av tapet och väv

  • rörelsefog:

    fog som medger rörelse mellan omgivande konstruktioner

Till toppen av sidan