Hus 21
|
AMA RA
SKIKT AV SPÅNSKIVOR
Generation 
Hus 21

KEJSKIKT AV SPÅNSKIVOR

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Spånskivor ska uppfylla ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Använd skruv i första hand för ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • bjälklag:

  horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad

 • fals:

  (inom plåtslageri:) förband vid sammanfogning av plåt genom att plåtkanterna viks in i varandra (i pluralform falser) dubbelfals se till exempel figur AMA JT/3 och JT-.1/7 enkelfals se till exempel figur AMA JT/4 och JT-.1/6 fälld fals kan även benämnas kullslagen fals ståndfals som fälls i språng, se till exempel figur AMA JT-.1/3 och figur AMA JT-.1/4 hakfals kan även benämnas tvärfals se till exempel figur AMA JT/3 och figur AMA JT-.1/4 högfals se till exempel figur AMA JT/8 och figur AMA JT/10 knuten fals se till exempel figur AMA JT-.1/3 och figur RA JT-.1/1 lågfals se till exempel figur AMA JT/8 och figur AMA JT/10 rännfals se till exempel figur AMA JT-.21/1 och figur AMA JT-.231/1 rörfals se figurer ståndfals se till exempel figur AMA JT-.1/6 och figur AMA JT-.1/7 svängd fals se till exempel figur AMA JT-.2513/1, figur AMA JT-.252/1 och figur AMA JT-.262/1

 • fuktkvot:

  kvot mellan materialets innehåll av förångningsbart vatten och materialets torra vikt se även under målfuktkvot Fuktkvot anges normalt i procent.

 • kamspik:

  spik som har cirkulärt tvärsnitt och är försedd med hullingformade kammar

 • limning:

  (allmänt:) sammanfogning med lim (vid målningsarbeten:) strykning med limlösning

 • spont:

  fog som bildas av not och (fast eller lös) fjäder

 • undergolv:

  konstruktion som utgör underlag för golv

 • verifiering:

  bekräftelse som erhålls genom att undersöka och dokumentera att specificerade krav har uppfyllts

Till toppen av sidan