Skikt av spånskivor i undergolv

Begreppsbestämningar

  • rörelsefog:

    fog som medger rörelse mellan omgivande konstruktioner

  • spackelmassa:

    dispersion av halvfast konsistens som appliceras för hand på golv med hjälp av spackel, normalt i skikt om 0–50 mm

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan