SKIKT AV IMPREGNERADE PORÖSA TRÄFIBERSKIVOR

Begreppsbestämningar

  • fuktkvot:

    kvot mellan materialets innehåll av förångningsbart vatten och materialets torra vikt se även under målfuktkvot Fuktkvot anges normalt i procent.

  • skiva:

    formstabil produkt som har bestämd tjocklek som är betydligt mindre än dess längd eller bredd och som har en hög grad av styvhet

Till toppen av sidan