Skikt av impregnerade porösa träfiberskivor i vägg, pelare e d utomhus

Begreppsbestämningar

  • vindskydd:

    materialskikt som är avsett att hindra luftrörelser genom byggnadsdel

Till toppen av sidan