Skikt av hårda och porösa träfiberskivor i undergolv på underlag av betong, lättbetong e d

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • limning:

    (allmänt:) sammanfogning med lim (vid målningsarbeten:) strykning med limlösning

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan