Skikt av träfiberskivor i vägg, pelare e d utomhus

Begreppsbestämningar

  • läkt:

    virke med tjocklek högst 50 mm och bredd högst 63 mm (TNC 95)

  • vindskydd:

    materialskikt som är avsett att hindra luftrörelser genom byggnadsdel

Till toppen av sidan