Hus 21
|
AMA RA
SKIKT AV LAMELLTRÄSKIVOR
Generation 
Hus 21

KECSKIKT AV LAMELLTRÄSKIVOR

AMA

Ange under aktuell kod och rubrik

 • träslag ...
Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • beklädnad:

  ytskikt på tak- eller väggyta Ytskikt som påförs i flytande form, till exempel färg, räknas inte som beklädnad.

 • faner:

  tunn skiva av trä, avsedd att användas som ytbeläggning i förskönande eller förstärkande syfte eller att ingå i plywood eller lamellträ (TNC 95) Faner är antingen knivskuren eller svarvad med en tjocklek upp till 5 mm.

 • fogbredd:

  se figur Mätning av fogbredd, se Måttdefinitioner – Nr 28. fogbredd vid upplag se figur Mätning av fogbredd, se Måttdefinitioner – Nr 28. Mätning av upplagslängd, se Måttdefinitioner – Nr 36.

 • limning:

  (allmänt:) sammanfogning med lim (vid målningsarbeten:) strykning med limlösning

 • MDF:

  (Medium Density Fibreboard) träfiberskiva som är tillverkad av träfiber med tillsats av lim

 • ytskikt:

  tunt materialskikt ytterst på konstruktion (TNC 95) se även under beklädnad och beläggning

Till toppen av sidan