Hus 21
|
AMA RA
Skikt av plywoodskivor i undergolv på isolerskivor
Generation 
Hus 21

KEB.233Skikt av plywoodskivor i undergolv på isolerskivor

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Skivor på cellplast med volymvikt lägst... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Mellanlägg används för att förhindra knarrljud. Ange typ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • lättbetong:

    betong med låg densitet (TNC 95) Lättbetong kan med hänsyn till material och tillverkningssätt indelas i två huvudgrupper: autoklaverad lättbetong och lättballastbetong.

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan