Skikt av plywoodskivor i undergolv

Begreppsbestämningar

 • parkett:

  golvbeläggning av trä som har ett slitskikt med minst 2,5 mm tjocklek och som består av sammanfogade delar vilka bildar ett mönster Delarna kan vara av massivt trä (massiv parkett) eller ha ett slitskikt som har minst 2,5 mm tjocklek (lamellparkett). Trämaterialet är vanligen ädelträ.

 • rörelsefog:

  fog som medger rörelse mellan omgivande konstruktioner

 • spackelmassa:

  dispersion av halvfast konsistens som appliceras för hand på golv med hjälp av spackel, normalt i skikt om 0–50 mm

 • undergolv:

  konstruktion som utgör underlag för golv

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan