Skikt av plywoodskivor som underlagstak för beläggning med plan plåt, tätskiktsmatta, takduk e d

Begreppsbestämningar

  • tätskiktsmatta:

    matta som är avsedd att utgöra tätskikt Tätskiktsmattor används i ytterbjälklag, innerbjälklag och på yttertak.

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

  • underlagstäckning:

    vattenavledande skikt av byggpapp eller underlagsduk, under taktäckning; jämför vattenavledande underlag

Till toppen av sidan