Hus 21
|
AMA RA
SKIKT AV SKIVOR AV TRÄ ELLER TRÄBASERAT MATERIAL
Generation 
Hus 21

KESKIKT AV SKIVOR AV TRÄ ELLER TRÄBASERAT MATERIAL

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Skivor tillverkade enligt SS-EN 13986... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • beklädnad:

  ytskikt på tak- eller väggyta Ytskikt som påförs i flytande form, till exempel färg, räknas inte som beklädnad.

 • egenkontroll:

  kontroll som utförs i egen verksamhet på eget ansvar (TNC 94)

 • faner:

  tunn skiva av trä, avsedd att användas som ytbeläggning i förskönande eller förstärkande syfte eller att ingå i plywood eller lamellträ (TNC 95) Faner är antingen knivskuren eller svarvad med en tjocklek upp till 5 mm.

 • fogsprång:

  avstånd mellan kanterna på fogens båda sidor Mätning av fogsprång, se under Måttdefinitioner – Nr 27, Nr 29 och Nr 33. fogsprång vid upplag Mätning av fogsprång, se under Måttdefinitioner – Nr 27, Nr 29 och Nr 33.

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • limning:

  (allmänt:) sammanfogning med lim (vid målningsarbeten:) strykning med limlösning

 • mätning:

  ett antal operationer med avsikt att bestämma ett storhetsvärde Inom byggandet avses vanligen stommätning och detaljmätning, vilket omfattar både utsättning och inmätning.

 • skarvspackling:

  utspackling av fogar och skarvar

 • spackelfärg:

  dispersion av halvfast, salvartad konsistens avsedd för spackling Används i huvudsak vid spackling av väggar och tak. Spackelfärg benämndes tidigare även ”spackelmassa” eller ”spackel”.

 • spackelmassa:

  dispersion av halvfast konsistens som appliceras för hand på golv med hjälp av spackel, normalt i skikt om 0–50 mm

 • spackling:

  utjämning av underlagets ojämnheter

 • undergolv:

  konstruktion som utgör underlag för golv

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • ytfuktkvot:

  värde på en träytas fuktkvot

 • ytskikt:

  tunt materialskikt ytterst på konstruktion (TNC 95) se även under beklädnad och beläggning

Till toppen av sidan