Hus 21
|
AMA RA
SKIKT AV METALLSKIVOR
Generation 
Hus 21

KDSKIKT AV METALLSKIVOR

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Skivor tillverkade enligt SS-EN 14782 ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

KVALITETSKRAV PÅ MONTERADE SKIVOR

Toleranser

... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • beklädnad:

    ytskikt på tak- eller väggyta Ytskikt som påförs i flytande form, till exempel färg, räknas inte som beklädnad.

  • fogsprång:

    avstånd mellan kanterna på fogens båda sidor Mätning av fogsprång, se under Måttdefinitioner – Nr 27, Nr 29 och Nr 33. fogsprång vid upplag Mätning av fogsprång, se under Måttdefinitioner – Nr 27, Nr 29 och Nr 33.

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan