Hus 21

KDSKIKT AV METALLSKIVOR

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Skivor tillverkade enligt SS-EN 14782... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

KVALITETSKRAV PÅ MONTERADE SKIVOR

Toleranser

Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anodisering:

  omvandling av metallyta till oxid genom elektrolys

 • beklädnad:

  ytskikt på tak- eller väggyta Ytskikt som påförs i flytande form, till exempel färg, räknas inte som beklädnad.

 • fogsprång:

  avstånd mellan kanterna på fogens båda sidor Mätning av fogsprång, se under Måttdefinitioner – Nr 27, Nr 29 och Nr 33. fogsprång vid upplag Mätning av fogsprång, se under Måttdefinitioner – Nr 27, Nr 29 och Nr 33.

 • golv:

  konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan