Skikt av gipsbaserade skivor med pappersfiberarmering på reglar i vägg, pelare e d inomhus

Begreppsbestämningar

 • beklädnad:

  ytskikt på tak- eller väggyta Ytskikt som påförs i flytande form, till exempel färg, räknas inte som beklädnad.

 • golv:

  konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • skiva:

  formstabil produkt som har bestämd tjocklek som är betydligt mindre än dess längd eller bredd och som har en hög grad av styvhet

 • styvhet:

  (hos bruk:) bruks förmåga att motstå deformation

 • vägg:

  huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan