Skikt av kartongklädda gipsskivor

Begreppsbestämningar

 • demontering:

  borttagande med vissa krav på försiktighet. Material och utrustning som demonteras ska förbli beställarens egendom eller återanvändas/återmonteras i entreprenaden se även under rivning

 • fästdon:

  don för mekanisk förbindning Exempel på fästdon är spik, skruv, nit, bult, mutter, spikplåt, hake och expanderdon; jämför fästmedel

 • gipsbruk:

  bruk med gips som bindemedel

 • limning:

  (allmänt:) sammanfogning med lim (vid målningsarbeten:) strykning med limlösning

 • tak:

    Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • vindskydd:

  materialskikt som är avsett att hindra luftrörelser genom byggnadsdel

 • ytbehandling:

  behandling av en yta för att ge den önskade egenskaper Ytbehandling utförs oftast i skyddande eller förskönande syfte.

 • ytskikt:

  tunt materialskikt ytterst på konstruktion (TNC 95) se även under beklädnad och beläggning

Till toppen av sidan