Hus 21
|
AMA RA
SKIKT AV FIBERCEMENT- ELLER KALCIUMSILIKATSKIVOR
Generation 
Hus 21

KBBSKIKT AV FIBERCEMENT- ELLER KALCIUMSILIKATSKIVOR

AMA

Skivor tillverkade enligt SS-EN 12467 ska... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Även skivor av fiberbetong beskrivs i detta avsnitt.

Ange... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • fogtätning:

    Fogtätning av mattor och dylikt kan utföras genom exempelvis fogförslutning eller svetsning.

 • kant i kant:

  skarv där våderna skjuts stumt mot varandra vid uppsättning av tapet och väv

 • rörelsefog:

  fog som medger rörelse mellan omgivande konstruktioner

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • vindskydd:

  materialskikt som är avsett att hindra luftrörelser genom byggnadsdel

Till toppen av sidan