Skikt av fibercement- eller kalciumsilikatskivor i vägg, pelare e d inomhus

Begreppsbestämningar

 • beklädnad:

  ytskikt på tak- eller väggyta Ytskikt som påförs i flytande form, till exempel färg, räknas inte som beklädnad.

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • kamspik:

  spik som har cirkulärt tvärsnitt och är försedd med hullingformade kammar

 • regel:

  virke med tjocklek 34–63 mm och bredd 70–125 mm (TNC 95)

 • tätskikt:

  (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • vägg:

  huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan