SKIKT AV CEMENT-, KALCIUMSILIKAT- ELLER GIPSBASERADE SKIVOR E D

Begreppsbestämningar

 • beklädnad:

  ytskikt på tak- eller väggyta Ytskikt som påförs i flytande form, till exempel färg, räknas inte som beklädnad.

 • bredspackling:

  spackling av helt arbetsstycke

 • golv:

  konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • spackelfärg:

  dispersion av halvfast, salvartad konsistens avsedd för spackling Används i huvudsak vid spackling av väggar och tak. Spackelfärg benämndes tidigare även ”spackelmassa” eller ”spackel”.

 • spackelmassa:

  dispersion av halvfast konsistens som appliceras för hand på golv med hjälp av spackel, normalt i skikt om 0–50 mm

 • spackling:

  utjämning av underlagets ojämnheter

 • tak:

    Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • vägg:

  huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan