TAKTÄCKNINGAR OCH VÄGGBEKLÄDNADER M M AV ÖVERLÄGGSPLATTOR E D AV KOPPARPLÅT FÖR HUS

Begreppsbestämningar

  • asfaltlösning:

    kan även benämnas bitumenlösning bitumen löst i lösningsmedel

  • strykning:

    påföring av färg eller dylikt Strykning kan förutom penselstrykning även innefatta andra påföringsmetoder.

  • vinkel:

    kan benämnas innerhörn se figur, jämför hörn

Till toppen av sidan