Väggbeklädnader av överläggsplattor e d av specialprofilerad plåt

Begreppsbestämningar

  • profilerad plåt:

      Exempel: se figurer.

  • skyddsbeläggning:

    beläggning avsedd att skydda underliggande yta mot mekanisk och klimatisk påverkan

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan