Hus 21
|
AMA RA
Taktäckningar av överläggsplattor e d av profilerad plåt
Generation 
Hus 21

JVD.21Taktäckningar av överläggsplattor e d av profilerad plåt

AMA

Plåttjocklek

Plåt för taktäckning ska ha sådan tjocklek, ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Rubrikerna i AMA är uppdelade på olika lutningar:

 • JVD.212: ...
Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • fästdon:

  don för mekanisk förbindning Exempel på fästdon är spik, skruv, nit, bult, mutter, spikplåt, hake och expanderdon; jämför fästmedel

 • profilerad plåt:

    Exempel: se figurer.

 • styvhet:

  (hos bruk:) bruks förmåga att motstå deformation

 • tak:

    Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

 • tillverkare:

    I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt.

 • tätskikt:

  (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan