TAKTÄCKNINGAR OCH VÄGGBEKLÄDNADER M M AV ÖVERLÄGGSPLATTOR E D AV METALLISERAD STÅLPLÅT FÖR HUS

Begreppsbestämningar

 • asfaltlösning:

  kan även benämnas bitumenlösning bitumen löst i lösningsmedel

 • byggplatsmålning:

  målning som utförs på byggplatsen

 • bättring:

  fläckvis målningsbehandling utförd på sådant sätt att ytan blir likvärdig till kvalitet och utseende med omgivande yta

 • profilerad plåt:

    Exempel: se figurer.

 • puts:

  ytskikt av bruk

 • skyddsbeläggning:

  beläggning avsedd att skydda underliggande yta mot mekanisk och klimatisk påverkan

 • strykning:

  påföring av färg eller dylikt Strykning kan förutom penselstrykning även innefatta andra påföringsmetoder.

Till toppen av sidan