Taktäckningar av överläggsplattor e d av specialprofilerad plåt

Begreppsbestämningar

  • skyddsbeläggning:

    beläggning avsedd att skydda underliggande yta mot mekanisk och klimatisk påverkan

Till toppen av sidan