Väggbeklädnader av skiffer

Begreppsbestämningar

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • inskott:

  plåt i begränsade längder som anbringas mellan skifferplattor, se till exempel figur AMA JT-.4511/1 och figur AMA JT-.4511/2

 • kant i kant:

  skarv där våderna skjuts stumt mot varandra vid uppsättning av tapet och väv

 • läkt:

  virke med tjocklek högst 50 mm och bredd högst 63 mm (TNC 95)

 • underlagstäckning:

  vattenavledande skikt av byggpapp eller underlagsduk, under taktäckning; jämför vattenavledande underlag

Till toppen av sidan