Taktäckningar av skiffer med lutning minst 1:2 (27°)

Begreppsbestämningar

  • byggpapp:

    armerad asfaltpapp avsedd för underlagstäckning, vattenavledande underlag eller fuktskydd

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

  • underlagsspont:

    spontat virke med ena sidan rillad och den andra hyvlad alternativt båda sidor rillade Underlagsspont ersätter råspont.

Till toppen av sidan