Taktäckningar av skiffer med lutning minst 1:3 (18°)

Begreppsbestämningar

 • byggpapp:

  armerad asfaltpapp avsedd för underlagstäckning, vattenavledande underlag eller fuktskydd

 • läkt:

  virke med tjocklek högst 50 mm och bredd högst 63 mm (TNC 95)

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • underlagsspont:

  spontat virke med ena sidan rillad och den andra hyvlad alternativt båda sidor rillade Underlagsspont ersätter råspont.

Till toppen av sidan