Taktäckningar av skiffer med lutning minst 1:4 (14°)

Begreppsbestämningar

 • läkt:

  virke med tjocklek högst 50 mm och bredd högst 63 mm (TNC 95)

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • underlagsspont:

  spontat virke med ena sidan rillad och den andra hyvlad alternativt båda sidor rillade Underlagsspont ersätter råspont.

 • underlagstäckning:

  vattenavledande skikt av byggpapp eller underlagsduk, under taktäckning; jämför vattenavledande underlag

Till toppen av sidan