Hus 21
|
AMA RA
TAKTÄCKNINGAR OCH VÄGGBEKLÄDNADER AV ÖVERLÄGGSPLATTOR E D AV NATURSTEN, CEMENTBUNDET MATERIAL, BRÄND LERA, TRÄ M M FÖR HUS
Generation 
Hus 21

JUTAKTÄCKNINGAR OCH VÄGGBEKLÄDNADER AV ÖVERLÄGGSPLATTOR E D AV NATURSTEN, CEMENTBUNDET MATERIAL, BRÄND LERA, TRÄ M M FÖR HUS

AMA

Figurer i AMA är principiella och inte skalenliga. I ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Information:

 • Skiffertak, Anna Blomberg, Kristina ...
Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • fogtätning:

    Fogtätning av mattor och dylikt kan utföras genom exempelvis fogförslutning eller svetsning.

 • fästdon:

  don för mekanisk förbindning Exempel på fästdon är spik, skruv, nit, bult, mutter, spikplåt, hake och expanderdon; jämför fästmedel

 • underlagsduk:

  vattenavledande underlag för taktäckning Underlagsduk kan antingen monteras direkt på ett fast underlag, till exempel takpanel av underlagsspont, eller frihängande mellan takstolar och dylikt.

 • underlagstäckning:

  vattenavledande skikt av byggpapp eller underlagsduk, under taktäckning; jämför vattenavledande underlag

 • vattenavledande underlag:

  underlag för avledning av vatten som trängt igenom taktäckning av profilerad plåt eller överläggsplattor; jämför underlagstäckning

 • yttertak:

  konstruktion som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat men som inte är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

Till toppen av sidan