TAKTÄCKNINGAR OCH VÄGGBEKLÄDNADER AV ÖVERLÄGGSPLATTOR E D AV NATURSTEN, CEMENTBUNDET MATERIAL, BRÄND LERA, TRÄ M M FÖR HUS

Begreppsbestämningar

 • fogtätning:

    Fogtätning av mattor och dylikt kan utföras genom exempelvis fogförslutning eller svetsning.

 • fästdon:

  don för mekanisk förbindning Exempel på fästdon är spik, skruv, nit, bult, mutter, spikplåt, hake och expanderdon; jämför fästmedel

 • tak:

    Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

 • underlagsduk:

  vattenavledande underlag för taktäckning Underlagsduk kan antingen monteras direkt på ett fast underlag, till exempel takpanel av underlagsspont, eller frihängande mellan takstolar och dylikt.

 • underlagstäckning:

  vattenavledande skikt av byggpapp eller underlagsduk, under taktäckning; jämför vattenavledande underlag

 • vattenavledande underlag:

  underlag för avledning av vatten som trängt igenom taktäckning av profilerad plåt eller överläggsplattor; jämför underlagstäckning

 • yttertak:

  konstruktion som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat men som inte är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

Till toppen av sidan