Rännutlopp till utvändiga stuprör

Begreppsbestämningar

  • austenitiskt rostfritt stål:

    huvudsaklig grupp av rostfritt stål. Den vanligaste sammansättningen är 18 procent krom och 8 procent nickel Tillsats av molybden ger ett stål med bättre korrosionsmotstånd. God formbarhet och korrosionsbeständighet medger ett stort användningsområde. Kan vara känsligt för kloridinducerad spänningskorrosion.

  • fotränna:

    ränna på taket ovanför takfoten

  • gesimsränna:

    ränna som ligger utanför huskroppen och som vilar på gesims eller själv bildar gesims, se till exempel figur AMA JT-.24/1

Till toppen av sidan