Stuprörsanslutning till dagvattenledning

Begreppsbestämningar

  • stuprör:

    vanligen vertikal rörledning, anbringad på eller i byggnad, för avledande av regnvatten och smältvatten; jämför hängränna

Till toppen av sidan