Skyddsbeslag vid hängrännor

Begreppsbestämningar

  • hakfals:

    se även under fals se till exempel figur AMA JT/3 och figur AMA JT-.1/4

  • hängränna:

    under takfot liggande ränna för takavvattning, se till exempel figur AMA JT-.31/2

  • slusskarv:

    se figurer För mått på slusskarv, se figur AMA JT/6.

Till toppen av sidan